юулгүй ажиллагааны уул уурхайн бутлуурын гарын авлага