Хятадын элс олборлолт баруун талд бэлтгэсэн либо жет шеств