Тасма бол Өмнөд Африкт цуурайтаж буй тэжээллэг хоол юм