Машин тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ нь эрчим хүчний зарцуулалтыг бууруулдаг