Бангладеш дахь Asiab Топ Симанигийн хувьд маш их ашиг тус хүртжээ